《NBA 2K9》游戏教学翻译攻略

作者:bobbob 来源:游侠

主要是为了方便用键盘的2K9新手,免得进了教学后出现bug,每次重设settings也挺麻烦。

[$HR getPages$]

[$HR getPages$]

[$HR getPages$]

[$HR getPages$]

[$HR getPages$]

[$HR getPages$]

游民星空《NBA 2K9》专区

[$HR getPages$]

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注